SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA”
W MARKACH
1962 – 2012
HISTORIA

 

z kart kronik szkolnych:
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych w Polsce zaznaczył się wyż demograficzny. W siedmioklasowej Szkole Podstawowej w Pustelniku koło Warszawy szybko zwiększała się
liczba uczniów. W roku szkolnym 1954/56 było 474 uczniów w 14 oddziałach i corocznie liczba uczniów systematycznie rosła, aż do roku 1960/61, kiedy w 22 oddziałach uczyło się 852 uczniów. Nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym, a wkrótce zanosiło się na 3 zmianę. Szkoła miała jedynie 11 sal lekcyjnych razem z salą gimnastyczną, zaś budynek, który liczył sobie około 30 lat wymagał remontu.

8 września 1957 roku do Wydziału Oświaty w Wołominie wysłano projekt remontu kapitalnego i ewentualnie rozbudowy szkoły – planowano dobudowę 4 sal lekcyjnych oraz sanitariatów.

27 września odbyło się zebranie społeczeństwa Pustelnika, na którym powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Pustelniku. Jego przewodniczącym został obywatel Stanisław Kaim – przewodniczący Osiedlowego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Zaczęto gromadzić fundusze i materiały budowlane od osób prywatnych i miejscowych zakładów pracy. We wrześniu 1958 roku komitet został przerejestrowany na Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Pustelniku. Rejestrację zatwierdziło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wołominie uchwałą z dnia 30 października 1958 roku. W tym czasie Sejm PRL ogłosił ogólnonarodowe obchody jubileuszu państwowości i kultury polskiej – obchody 1000-lecia państwa polskiego. W 1959 r. PZPR wysunęła w ramach obchodów hasło budowy środkami społecznymi tysiąca szkół na tysiąclecie.

W lutym 1959 r w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Szkół w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów inwestycyjnych z udziałem kierownika szkoły, obywatela Franciszka Kamińskiego, na którym rozpatrywano projekt budowy szkoły w Pustelniku. Zadecydowano, ze szkoła będzie zbudowana ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół 1000-lecia w latach 1960-1961 i zostaje wpisana na listę nr 2.

21 maja 1960 r rozpoczęto wykopy pod fundamenty – pracowali społecznie robotnicy miejscowych zakładów pracy, rodzice, nauczyciele, pomagała młodzież. 23 czerwca 1960 r odbyło się wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Pomnika – Szkoły Tysiąclecia w Pustelniku i uroczyste zakończenie roku szkolnego 1959/60.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Pustelniku Stanisława Kaima. Nakreślił on wysiłki miejscowej społeczności widoczne w tym miejscu, gdzie staraniem Społecznego Komitetu Budowy szkoły powstawała nowa piękna szkoła, dająca lepsze warunki wychowania młodzieży oraz wykopy około 1000 m2 ziemi. Uczennica klasy 4c Elżbieta Grabowska wygłosiła wiersz „Radosny dzień Pustelnika” pióra Olimpii Zielińskiej, sekretarza szkoły:

„Radosny dzień w Pustelniku,
Marzenia trzech lat się spełniają,
Bo oto buduje się szkoła,
Na którą dzieci czekają.
Wysiłkiem wspólnym i pracą Ten
Pomnik Oświaty wzniesiemy,
By uczcić tysięczną rocznicę
Ojczystej naszej Ziemi.
Niechaj w tej szkole beztrosko uczą się polskie dzieci
I niechaj promień wiedzy ich młode umysły oświeci!”.

Kierownik szkoły obywatel Kamiński Franciszek odczytał Akt Erekcyjny, który głosił:
„Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Pustelniku w imieniu miejscowego społeczeństwa, podejmując apel I Sekretarza KC PZPR towarzysza Wiesława Gomułki „Budowy 1000 szkół, jako trwałego pomnika dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego” postanowił wybudować tę 9-izbową szkołę podstawową wraz z programem Tysiąclecia
w Pustelniku przy ul. Dużej. O dostęp do oświaty dla każdego dziecka walczyli robotnicy tutejszego terenu w latach 1905 w okresie międzywojennym 1924-1939 i w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-44, przelewając krew o wyzwolenie narodowe i społeczne. O powyższym świadczą wzniesione pomniki: tablica pamiątkowa śmierci towarzysza Bojanowskiego,
Sekretarza KZMP, pomnik 10 powieszonych przez okupanta i miejsce straceń na Kruczku. Niech ta pierwsza w powiecie wołomińskim Szkoła Tysiąclecia Państwa Polskiego służy dzieciom w zdobywaniu oświaty i wiedzy – niech da możliwości dalszego rozkwitu naszego kraju rządzonego przez światłych i rozumnych ludzi. Niech będzie rzeczywistym wkładem tworzeniu podwalin dla lepszego i piękniejszego jutra następnych pokoleń. Szkołę tę zaprojektował mgr inż. arch. Zdzisław Dziedziński. Budowę realizuje: Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Wołominie.”
Akt został podpisany przez członków Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, przedstawicieli władz, w imieniu dzieci przez uczennicę klasy VII Zofię Żołek, uczennicę klasy I Elę Mianowską. Akt erekcyjny po włożeniu do szklanej probówki, zalakowaniu i włożeniu do puszki cynkowej wmurował gospodarz powiatu pan Jaszczura.

Wmurowanie aktu erekcyjnego; budowa szkoły-  fot. archiwum szkolne

Tysiąclatka w Pustelniku

W dniu 6 kwietnia 1961 roku w kinie “Zgoda” w Markach odbyło sie spotkanie z kandydatem na posła do sejmu oraz z kandydatami na radnych. W czasie tego spotkania Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oświadczył, że termin oddania szkoły w Pustelniku wyznaczony został na 7 listopada, w rocznicę rewolucji.

informację o oddaniu nowej szkoły zamieściło Życie Warszawy z dnia 8 listopada.

Uroczyste otwarcie szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Markach rozpoczęła pracę 12 lutego 1962 roku. W jednopiętrowym budynku z salą gimnastyczną naukę rozpoczęło 615 uczniów w 15 oddziałach. Grono pedagogiczne liczyło 16 osób. Dyrektorem szkoły został Franciszek Kamiński.

W następnych latach na stanowisku dyrektora pracowali:
1. Franciszek Kamiński lata 1962-1963
2.Tadeusz Wojciechowski 1963-1964
3. Władysław Kaszuba 1964-1971
4. Bronisław Dąbrowski 1971-1984
5. Waldemar Strzałkowski 1984-1986
6. Urszula Wojewoda 1986-1994
7. Wojciech Moczulski 1994-1998.
8. Magdalena Osińska od roku 1996 – do dziś.

NADANIE SZKOLE IMIENIA W ROKU 1984.

W szkolnych kronikach dowiadujemy się, że rok szkolny 1983/84 był szczególny dla Szkoły. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 X 1983 r. podjęta została uchwała
w sprawie ufundowania szkole sztandaru i otwarciu Izby Pamięci Narodowej. Uchwałę podjęto jednogłośnie. W październiku 1983 r. został ogłoszony konkurs na godło szkoły. W konkursie wzięła udział młodzież i nauczyciele. Zwyciężył projekt wykonany przez Panią Teresę Nowak. Ostatnia dekada kwietnia 1983r. to okres intensywnej pracy uczniów, rodziców i nauczycieli. Dużo czasu przeznaczono na sadzenie kwiatów, krzewów i drzew, montowanie ławek przed szkołą, malowanie ogrodzenia, porządkowanie klas, organizowanie Izby Pamięci Narodowej, wypożyczenie wystawy obrazującej 100 lat polskiego ruchu robotniczego. Wiele wysiłku włożono w przygotowanie programu artystycznego na uroczystość wręczenia sztandaru, przygotowanie uczniów do konkursu o Ludwiku Waryńskim, wykonanie albumu o patronie L. Waryńskim i prac na konkurs plastyczny.
W celu spopularyzowania postaci L. Waryńskiego wśród młodzieży 10 IV 1984 r. odbył się konkurs pod nazwą „Ludwik Waryński – twórca Proletariatu” . Wszyscy wykazali się dużą znajomością zagadnienia, za co pogratulował im dyrektor szkoły Waldemar Strzałkowski.Wkrótce nadszedł dzień 9.V.1984 r. – dzień nadania szkole sztandaru.

09.05.1984. Nadanie szkole sztandaru.

Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Po powitaniu wszystkich przez dyrektora szkoły odbyła się część oficjalna według ceremoniału szkolnego prowadzona przez Pana A. Młynarskiego. Złożyły się na nią:

raport o gotowości do rozpoczęcia uroczystości;
odśpiewanie hymnu państwowego;
odczytanie aktu wręczenia sztandaru;
wręczenie sztandaru dyrektorowi szkoły;
przekazanie sztandaru młodzieży;
przemarsz Pocztu Sztandarowego;
ślubowanie młodzieży szkolnej.

Następnie koło recytatorskie i chór szkolny przedstawiły bogatą część artystyczną: pieśni rewolucyjne, wiersze, fragmenty przemówień L. Waryńskiego.
Po uroczystości goście, rodzice, młodzież obejrzeli kącik poświęcony patronowi szkoły, Izbę Pamięci Narodowej oraz wystawę „100 lat polskiego ruchu robotniczego” wypożyczoną z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie.

Na początku lat 90 – tych zrezygnowano z patrona szkoły. Długi czas funkcjonowała nazwa: Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach. Kolejnym ważnym wydarzeniem było nadanie placówce nowego imienia.

NADANIE IMIENIA W ROKU 2005

Szkoła przez długi okres czasu nie posiadała patrona. Zarówno nauczyciele, dzieci jak i rodzice długo zastanawiali się nad wyborem właściwej postaci związanej z naszym miastem.. Po zapoznaniu się z sylwetką Stefana Roweckiego „Grota” wszyscy zgodzili się, że będzie on patronem szkoły.W celu pogłębienia wiedzy o życiu i działalności konspiracyjnej Stefana Roweckiego „Grota” powstały gazetki klasowe dotyczące okresu wojny, albumy i wystawy ukazujące wizerunek Roweckiego i jego rodziny. Ogłoszone zostały: konkurs „Najciekawsze zdjęcie z okresu wojny”, konkurs plastyczny „Portret patrona”, konkurs recytatorski „Poezja wojenna”, konkurs wiedzy „Co wiemy o Stefanie „Grocie” Roweckim i jego życiu na terenie Marek?”, konkurs literacki „Jeden dzień z życia małego żołnierza” (na podstawie opowieści i wspomnień dziadków lub na podstawie literatury wojennej). Została zorganizowana wycieczka na ul. Grunwaldzką 36 w Pustelniku do domu należącego do Roweckiego do 1939r. Zaproszono do szkoły kombatantów AK. Jeden spośród nich oficer Sergiusz Hornowski osobiście służył pod dowództwem S. Roweckiego „Grota”. Został nawiązany kontakt z bratanicą Roweckiego prof. Krystyną Trzebicką, która przybliżyła nam sylwetkę generała.Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się dnia 11.VI.2005r. W tym dniu zebraliśmy się o godz. 8.00 w Kościele Najświętszej Marii Panny na mszy świętej, na której odbyło się poświęcenie sztandaru. Z kościoła nastąpił uroczysty przemarsz ze sztandarem szkoły.

11.06.2005 Uroczysta Msza Święta. Poświęcenie sztandaru i przemarsz do szkoły.

O godzinie 10.00 siostrzenica Stefana Roweckiego Pani Krystyna Rowecka-Trzebicka odsłoniła tablicę pamiątkową.

 

 

 

 

 

 

Przekazała również na ręce Pani Dyrektor Magdaleny Osińskiej „Zbiór wspomnień” o Roweckim. Po krótkiej chwili Poczet Sztandarowy oraz zaproszeni goście przeszli na salę gimnastyczną. Pani Dyrektor Magdalena Osińska powitała zaproszonych gości oraz powiedziała kilka słów na temat patrona naszej szkoły Stefana Roweckiego:
„…był człowiekiem, który udowodnił, że Bóg, Honor, Ojczyzna były myślą przewodnią jego życia….”

Następnie zabrała głos Przewodnicząca Rady Miasta Marki Pani Maria Przybysz-Piwko, która odczytała Uchwałę Rady Miasta numer 30/211/205 z dnia 18 V 2005r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Markach.
Później głos zabrał Pan Burmistrz Janusz Werczyński, który przekazał sztandar na ręce Pani Dyrektor Magdaleny Osińskiej

Następnie sztandar przejął Poczet Sztandarowy – i odbyło się uroczyste ślubowanie.

Po ślubowaniu do drzewca sztandaru gwoździe wbiła:

 • Pani Krystyna Rowecka-Trzebicka
  Burmistrz Pan Janusz Werczyński
  Przewodnicząca Rady Miasta Marki Pani Maria Przybysz-Piwko
  Starszy Wizytator Pani Jolanta Makieła
  Ksiądz Proboszcz Wojciech Markowski
  Oficer AK Roman Grabowski
  Oficer AK Sergiusz Hornowski
  Pan Franciszek Kamiński
 • Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego Pani Izabela Janicka
  Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Marta Stachura
   
 • Poczet Sztandarowy odmaszerował, głos zabrała Pani Wizytator, która powiedziała m.in.:
  „…tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia…”
  oraz przekazała życzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty Ryszarda Papierskiego.
  Następnie głos zabrał Pan Sergiusz Hornowski, który służył pod dowództwem „Grota” Roweckiego. Wspominał Roweckiego jako człowieka, który umiał zjednywać sobie ludzi, stanowczego i oddanego Ojczyźnie. To zaszczyt służyć pod dowództwem takiego człowieka.
  Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przedstawieniem pt. „Nasz patron”. (przedstawienie tak bardzo podobało się wszystkim, że powtórzono je jeszcze trzykrotnie: dla uczniów, rodziców, mieszkańców Marek).