DZIEŃ DZIECKA

W dniu 31.05.2019 na młodszych i trochę starszych uczniów czekały niespodzianki z okazji Dnia Dziecka. Można było poskakać na „dmuchańcach”, zajadać watę cukrową i pomalować twarz. A wszystko dzięki uprzejmości mamy naszej uczennicy, Pani Agnieszki Doberny, której serdecznie dziękujemy.

Informacja w zakresie działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów

W związku z przesłaną prośbą Minister Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Warszawie zwraca się z prośbą o:


  1. przeprowadzenie rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
  2. zorganizowanie spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej   i wychowawczej;
  3. przeprowadzenie godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
  4. wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły  tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Szkoły i placówki mają możliwość skorzystania z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia  i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ – stanowi  on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych  z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności.

Wszystkie wyżej wymienione działania należy zrealizować w szkołach do końca maja 2019r.

Dyrektor Szøy Podstawowej nr 4 w Markach informuje, iż podjęto następujące działania związane z prośbą Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  1. zostanie przeprowadzona szkoleniowa rada pedagogiczna z zalecanej tematyki; 
  2. W związku z powyższym prosimy Rodziców naszych uczniów i dzieci o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, które opracowało MEN. Do pobrania plik PDF – procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-1
  3. Zostaną przeprowadzone zajęcia z wychowawcą nt. procedur bezpieczeństwa (dokumentacja w dzienniku lekcyjnym),
  4. Bardzo prosimy Rodziców o dalszą dobrą współpracę ze szkołą i informowanie nas o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu naszych dzieci i uczniów – w szkole od lat istnieje anonimowa skrzynka, do której można wrzucać informacje bez podawania nazwiska. Na stronie szkoły: www.sp4marki.pl można znaleźć procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole.

Dziękujemy za dotychczasowe starania Państwa na rzecz dzieci i uczniów.

z poważaniem,

Magdalena Osińska

Marecki konkurs „We can sing”

21 maja  w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja konkursu „We can sing”. W głównych przesłuchaniach wzięli udział uczniowe z mareckich podstawówek w trzech kategoriach wiekowych. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Burmistrza Miasta Marki Pana Jacka Orycha. Uczniowie oceniani byli w 5 kategoriach, a jury miało prawdziwy dylemat, gdyż uczestnicy prezentowali wysoki poziom znajomości języka angielskiego oraz zdolności wokalnych. Gala finałowa i wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca. Gratulujemy serdecznie i zapraszamy wszystkich uczestników konkursu.

Organizatorzy: Magdalena Burlikowska, Daria Madej