27 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 odbędzie się test sprawnościowy do klasy ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego.