Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im Stefana Roweckiego „GROTA” w Markach do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorami konkursu są: Magdalena Barysz, Marzanna Baratowicz, Magdalena Wojtkowska

CELE:

-popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej Nocy
-doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego
-prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych
WARUNKI KONKURSU:
-każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną formacie min. A4 –praca 3d(przestrzenna)

-technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.)
-praca powinna być wykonana samodzielnie
-do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (imię i nazwisko, klasa)

UCZESTNICY:
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
 kl. I – III
 kl. IV – VI

OCENA PRAC
Przy ocenie pisanek wielkanocnych komisja zastosuje następujące kryteria: estetykę wykonania , samodzielność wykonania, walory artystyczne .

Termin oddania prac do dn.10.04.19r.

Pisanki należy dostarczyć do organizatorów konkursu (lub zostawić w sali nr.10)

Ogłoszenie wyników dn. 15.04.19r (termin ogłoszenia konkursu może ulec zmianie).

Przewidywane są nagrody rzeczowe w kl.1-3, w kl. 4-8 dodatkowo punkty dodatnie.