„Bieg po zdrowie” to nowy program antynikotynowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami, który jest realizowany w naszej szkole.

Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów oraz ukazanie atrakcyjności życia wolnego od uzależnienia od tytoniu.

Zajęcia profilaktyczne w ramach programu „Bieg po zdrowie” były realizowane za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczestników. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Podczas cyklu zajęć uczniowie byli zachęcani do udziału w dyskusji i dzielenia się własnymi refleksjami, pomysłami, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów i tworzyli komiksy z bohaterami programu. Efekty ich pracy zaprezentowano w holu naszej szkoły.

W ramach zajęć uczniowie wykonywali zadania domowe – jedno samodzielnie, a pozostałe w małych grupach. Rodzice uczniów wspierali ten program, np. podczas wykonywania zadań domowych przez uczniów. I tak na przykład program przewidywał jedno zadanie indywidualne polegające na przeprowadzeniu wywiadu z osoba niepalącą papierosów. W tym właśnie zadaniu to najczęściej rodzice byli osobami, z którymi dziecko przeprowadzało wywiad.

Z perspektywy kształtowania postaw prozdrowotnych bardzo ważna była współpraca rodzica z dzieckiem oraz bycie dla niego dobrym przykładem do naśladowania.

Uzupełnieniem programu jest cykl krótkich filmów przeznaczonych dla wszystkich rodziców, które zawierają kluczowe wskazówki na tematy związane z komunikacją z dzieckiem:

  1. Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem o nałogach?
  2. Co, jeśli twoje dziecko pali?
  3. Co zrobić, gdy dziecko nas nie słucha?
  4. Jak efektywnie motywować swoje dziecko i pobudzać jego zainteresowania?
  5. Gdzie stawiać granice i jak kontrolować ich przestrzegania?
  6. Jak rzucić palenie?

Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale YouTube.

www.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny/

Program został wzbogacony o akcję „Nie Spal się na Starcie” zorganizowaną przez Fundację Aflofarm. Celem kampanii jest przekonanie nastolatków w wieku 12-16 lat, że nie warto sięgać po papierosa. Więcej informacji, w tym film edukacyjny, na stronie: www.niespalsienastarcie.pl

Barbara Petykiewicz
Koordynator szkolny